Bedrijfs oplossingen

Engie is een grote contractor van DOW. Tijdens een stop hebben allerlei bedrijven hun handen vol aan onderhoudswerkzaamheden.Voor personeel dat thuis ook mantelzorgtaken heeft, is dat soms problematisch.De druk op het werk is groot , maar de druk thuis ook. Wij leveren ondersteunend personeel in de thuis situatie. Gewoon per uur ingehuurd. Zodat het werk…

Onder aannemer

De Zorgbalie heeft een samenwerkingsverband met ZeelandCare Thuis. Zij zorgen voor een prima bemiddeling tussen klant en opdrachtgever. Zeeland Care heeft 10 jaar ervaring in Zeeland met het inzetten van personeel voor verschillende diensten op het vlak van wonen, zorg en welzijn. Wij fingeren voor verschillende organisaties in Zeeuws Vlaanderen als onderaannemer. De ZorgSaam Zorggroep,…

Zonder zorgen?

De overheid trekt zich terug. Burgers worden aangespoord om problemen zelf, op eigen kracht op te lossen. Daarbij wordt steeds vaker een beroep gedaan op mantelzorgers. Maar, mantelzorg bieden is lang niet voor iedereen weggelegd. Het kost veel tijd, energie en inzet. Weliswaar levert mantelzorg voor veel mensen voldoening op, eenvoudig is het niet. Het…

Wmo algemene voorziening

Vorig jaar werden we door de gemeente Hulst benaderd met een vraag over de huishoudelijke hulp. De gemeente kon en wilde niet langer mee in de hoge tarieven voor de huishoudelijke hulp. De gemeenteraad besloot tot een tweedeling, waarbij huishoudelijk hulp en huishoudelijke zorg werden gesplitst. De huishoudelijke hulp werd een algemene voorziening die niet…

Zorgen over het eten

Eten moeten we elke dag opnieuw. Altijd zo geweest en zal altijd wel zo blijven. Maar omdat we met z’n allen steeds langer thuis moeten blijven wonen, nemen ook de zorgen over het eten toe. We worden elke dag benaderd door dochters, zoons en andere familieleden die zich zorgen maken of vader of moeder wel…

Sluiting restaurant zorg

De vette jaren dat alles kon in de zorg, zijn voorbij. Het wordt voor bestuurders en locatiemanagers steeds lastiger om de kwaliteit van zorg en leven te borgen. In verzorgingshuis ’t Verlaet in Westdorpe moest besloten worden tot het sluiten van de keuken. Met allerlei sociale gevolgen van dien. Met name extramurale bewoners, hun familie…

Krimp kleine kernen

Niet alleen inwoners en familieleden maar ook politiek en bestuurders maken zich zorgen. In krimpgebieden zoals Zeeuws Vlaanderen worden mensen in kleine kernen geconfronteerd met het verdwijnen van allerlei voorzieningen. Supermarkten, pinautomaten postagentschappen kunnen zomaar ophouden te bestaan. In Sluiskil starten we het eerste Servicepunt van de Zorgbalie. In samenwerking met woningbouwvereniging Clavis richten we…

Geldzorgen

Bijna alles kost geld. En alles wordt duurder. Voor iedereen en zeker ook voor ouderen en mensen met beperkingen. Juist over deze groepen maken wij ons grote zorgen. Want voor velen van hen stapelen de (zorg)kosten zich op. En de vergoedingen worden minder. Voor zowel de gemeenten als de landelijke overheid is dit ook reden…

Comfortabel en veilig bestellen

Als paddenstoelen schieten de webwinkels voor (zorg)hulpmiddelen uit de grond. Als je pech hebt, met nul-service en nul-persoonlijk contact.En in veel gevallen worden de initiatiefnemers van deze dropshippers niet gehinderd door enige kennis van zaken. Dat kan anders. We hebben samen met aantal bedrijven een service gedreven webwinkel opgezet. De basis is een klein familiebedrijf…

Zorgeloos verbouwen

Het aanpassen van bestaande woningen draagt flink bij aan een langere zelfstandigheid en veiligheid. Voor de meeste mensen is vroeg of laat is een aanpassing van de trap, de badkamer of de toegang nodig. Het maken van een plan over wat wel en niet nodig is. Het vinden van een eenvoudigste oplossing. Het bieden van…

Reguliere Dagbesteding

De Zorgbalie is een interessante partner om lokale buurtinitiatieven mee op te zetten. In de regio Arnhem / Nijmegen hebben we hiermee veel ervaring. We zetten in op het middengebied: aan de ene kant de vrijwilligers en aan de andere kant de professionele thuiszorgorganisaties. We zetten teams op die inzet bestaande uit eigen mensen, particulieren…